ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice
tel. +48 12 261 98 51
e-mail: zamek@muzeum.niepolomice.pl
© 2008 Muzeum Niepołomickie
PHP: Michał Porębski
Design: Bartłomiej Filous