WYSTAWY 2013

 

PRZYŁBICE, KIRYSY, GULFY… - ZBROJE I BROŃ BIAŁA OD XV DO XVII WIEKU

Wystawę zorganizowało Muzeum Niepołomickie przy współpracy z szablapolska.com Natalia Czartoryska Ostrołęka. W powstałej Zbrojowni można było zobaczyć m. in. kostiumową zbroję maksymiliańską, husarską, kirasjerską, pełną zbroję na konia, a także wiele rodzajów broni białej takiej jak: miecze, topory, szable i wiele innych. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem wśród zwiedzających, szczególnie dzieci. W trakcie trwania wystawy odbywały się również zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych, w których wzięło udział ponad 400 uczniów.

 

ODSŁONY - malarstwo Aurelii Furdzik

Absolwentka Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie (Wydział Grafiki pod kierunkiem prof. Ludwika Tyrowicza). W latach siedemdziesiątych swoją drogę artystyczną odnalazła w malarstwie, początkowo podejmując tematykę kwiatów   i krajobrazów, malowanych z bezpośredniego studium natury, niekiedy także portretów, by    w końcu odnaleźć się w przedstawianiu autonomicznie odrębnej rzeczywistości zbudowanej  z układów linii, form, barw i brył. Przełomowym momentem w życiu artystki była wystawa  w londyńskiej Beskid Gallery (1972), która dała impuls do intensywnego rozwoju działalności. Tworzy głównie kompozycje olejne, ale posługuje się również techniką akwareli i pasteli. Przesycone barwą obrazy są radosne, optymistyczne, emanuje z nich ciepło i spokój, który osiąga się z perspektywy długiego życia.

 

KOBIECE INSPIRACJE - 5 x 50 PLUS

Zaprezentowane zostały prace pięciu artystek z grupy Pasja działającej przy Nowohuckim Centrum Kultury. Bożena Chłopecka, Krystyna Kasperkiewicz, Elżbieta Kocurek, Barbara Walczak-Matyjewicz i niepołomiczanka Irena Makowska – czyli 5 x 50 plus - to kobiety o różnym wykształceniu i odmiennych zawodach, które połączyła twórcza pasja oraz wrażliwość na piękno. Sztuką, a szczególnie malarstwem pani Elżbieta Kocurek interesowała się zawsze. Oglądając płótna Mistrzów w muzeach Europy zakochała się w impresjonistach. Sześć lat temu trafiła na warsztaty malarskie do NCK i od tego czasu maluje.
Malowanie to hobby i spełnienie marzeń pani Ireny Makowskiej. Tworzy od ośmiu lat wzorując się na impresjonistach i kubistach, szuka własnej drogi.
W życiu codziennym pani Bożena Chłopecka jest wulkanem energii. Wycisza się przy sztaludze tworząc martwe natury, weduty, portrety. Inspirują ją dzieła wielkich artystów.
Pani Barbara Walczak-Matyjewicz uważa, że jak się coś lubi robić w życiu najbardziej, to należy dołożyć wszelkich starań, żeby to robić. Ona maluje.
Zdaniem pani Krystyny Kasperkiewicz w ludzkiej twarzy jest tyle mądrości, że warto malować portrety. Ale nie tylko one są w jej dorobku artystycznym.


„DLACZEGO WŁAŚNIE DRZEWO” – MALARSTWO MAJKI WÓJTOWICZ

Majka Wójtowicz – artysta plastyk z Niepołomic, absolwentka Wydziału Wychowania Plastycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie; pracownik Muzeum Narodowego
w Krakowie. O swojej twórczości mówi: „...maluję tak jak chcę, nie zastanawiając się, co kto o tym pomyśli; na razie nie widzę powodu, żeby robić wielkie odkrycia. Konfiguracje z linii i plam mające związek z widzialną rzeczywistością wydają się wystarczającym polem do działań. Przetwarzając drzewa, kwiaty, budynki w kolory i linie budujące te formy, staram się oddać szczególny nastrój miejsca, które jest punktem wyjścia kompozycji obrazu."

 

CIOSY SŁONIOWE Z KOLEKCJI SAPIEŻYŃSKIE

Trofea księcia Leona Sapiehy z lat 20.tych XX wieku.

 

EUROPEJSKIE SKARBY MUZEUM NARODOWEGO Z MUZEUM CZARTORYSKICH W KRAKOWIE
Kwiecień 2010 - Lipiec 2013

Rozpoczynający się w 2010 roku generalny remont Muzeum Książąt Czartoryskich spowodował odłączenie od kolekcji Czartoryskich zbiorów malarstwa i rzeźby europejskiej Muzeum Narodowego. Wystawione w salach Zamku Królewskiego w Niepołomicach ponad sto obrazów i rzeźb złożyło się na bogaty przegląd europejskiej sztuki, podzielony według tematów na cztery części:

  • ANTYK I BIBLIA
  • WOKÓŁ NOWEGO TESTAMENTU
  • LUDZIE I OBYCZAJE
  • NATURA

W Sali I mogliśmy oglądać obrazy powstałe przeważnie w epoce baroku (XVII-XVIII wiek), odwołujące się do podstawowych źródeł europejskiej kultury: grecko-rzymskiego Antyku       i Biblii, głównie Starego Testamentu. W aurze efektownych leśnych krajobrazów (m.in. Alessandra Magnasco) ożywały pod pędzlem artystów pradawne mity o Atenie, Kleobisie i Bitonie, Kefalosie i Prokris, homerowskie opowieści o bohaterach wojny trojańskiej: królu Priamie, Achillesie i Patroklosie, wreszcie wielkie dramaty biblijne: Noego, Abrahama, Lota, Jakuba, Betsabe, Judyty i Estery. Na szczególną uwagę zasługiwały dwie niewielkie sceny z Europą i Hermesem, stanowiące fragmenty florenckich skrzyń weselnych (tzw. cassoni) z XIV wieku.

Sala II, poświęcona sztuce sakralnej, zawierała dzieła nawiązujące do Nowego Testamentu. Opowiadające o życiu i męce Chrystusa, oraz ukazujące wizerunki Matki Boskiej i świętych. W znacznej części są to obiekty kultu religijnego, stanowiące niegdyś wyposażenie kościołów i kaplic. Uwagę zwracał również zespół obrazów średniowiecznych, o złotych tłach, pośród których wyróżnić trzeba Ukrzyżowanie Paola Veneziano (około 1350) i Wstąpienie Marii do świątyni Johanna Koerbecke (1456/1457) oraz obrazy renesansowe Pokłon pasterzy (1. połowa XVI wieku) Tommasa di Stefano, zwanego Lunetti i Adoracja Dzieciątka (około 1508) Lorenza Lotto – najcenniejszy obraz obcy w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Sala III i IV dawały możliwość przeglądu ludzi, mody i obyczajów od XVI po XIX wiek. Znajdujące się tutaj portrety zarówno wybitnych osobistości (między innymi Marcina Lutra, Filipa Melanchtona, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Izabeli Czartoryskiej, Tadeusza Kościuszki), jak również wizerunki osób anonimowych, często jak w wypadku portretów holenderskich i flamandzkich, wykazujące wielką malarską maestrię. W ostatniej sali na uwagę zasługiwał Portret Michała Bogorii Skotnickiego Francois-Xaviera Fabre’a, jeden z najpiękniejszych portretów romantycznych w polskich zbiorach.

Osobną grupę tworzyły pejzaże, z którymi korespondowały przedstawienia kwiatów i zwierząt oraz martwa natura, jeden z najwdzięczniejszych gatunków malarstwa europejskiego, popularny szczególnie w XVII wieku. Z dwiema martwymi naturami z tej epoki zestawiono kompozycje późniejsze, Martwą naturę z fajką Maurice’a Vlamincka (około 1927) i nawiązujący świadomie do starego malarstwa obraz współczesnego artysty włoskiego Alfreda Cifariello. Obrazom towarzyszyły rzeźby. Romańskie (XII-XIII wiek) Madonny z Katalonii (Sala II), wykonane z drewna, cechuje prostota, a zarazem monumentalność, właściwe temu stylowi, natomiast barokowe marmury i brązy, Zawiść Giusta Le Courta i Sylen Marsjasz Pierre’a Le Grosa (Sala I), pełne ekspresji. Osobne miejsce zajmowała rzeźba portretowa, pośród której wyróżniały się wizerunki Napoleona Antonia Canovy, Adama Mickiewicza Davida d’Angers i Woltera autorstwa Jeana-Antoine’a Houdon (Sala IV), a także wykonana przez Paula-Francois Machault (XIX wiek) brązowa figura Don Kichota, jednego z najważniejszych bohaterów europejskiej literatury pięknej.

 

SALON EUROPEJSKI – wystawa stała 

W historycznych wnętrzach prezentowana jest sztuka zachodnioeuropejska (XVII –XX w.):  obrazy i rzeźby nawiązujące do greckich i rzymskich mitów, losów bohaterów Starego Testamentu, portrety, pejzaże oraz meble. Zbiory stanowią własność Muzeum Narodowego w Krakowie.

 


WYSTAWY 2012

 

POZA CZASEM

W salach I-go piętra zamku od 6-go października czynna była wystawa „Poza czasem” prezentująca obrazy i witraże Elżbiety Graboś. Autorka prac znana była dotąd jako konserwator malowideł ściennych w obiektach sakralnych. Efekty jej pracy podziwiać można m.in. w Kalwarii Zebrzydowskiej (pustelnia św. Marii Magdaleny), Klimontowie Sandomierskim (klasztor podominikański), Sandomierzu (klasztor pobenedyktyński), w Rytwianach (pustelnia pokamedulska), Warszawie (Pałac Lasotów), Niepołomicach (kościół pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników). Wiedzą technologiczną, którą pozyskuje w pracy konserwatorskiej, wykorzystuje w twórczości, malując na różnych podłożach (płótno, drewno, blacha, szkło, kamień, tynki) oraz eksperymentując w technikach różnorodnych spoiw. Prace pokazane na zamkowej wystawie zestawiono w trzech mocno zróżnicowanych grupach tematycznych, począwszy od malarstwa sakralnego: cykl drogi krzyżowej, Matka Boska Kwietna czy św. Cecylia, poprzez sceny rodzajowe utrzymane w dziewiętnastowiecznym klimacie po bardzo współczesne portrety kobiet. Cechą wspólną wszystkich kompozycji było nawiązanie do wielowiekowej tradycji malarstwa. Artystka od zawsze mieszka w Zakrzowie, k. Niepołomic, we własnym, jak sama mówi, ciągle tworzonym skansenie.

 

KOLEKCJONERSTWO W KULTURZE ŁOWIECKIEJ

W mieszczącym się w zamku Małopolskim Centrum Kultury łowieckiej czynna była wystawa ze zbiorów członków Krakowskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury łowieckiej Polskiego Związku łowieckiego. Prezentowano dawne i współczesne eksponaty związane z łowiectwem; obrazy, broń, medale i oznaki, biżuterie, przedmioty użytkowe. Atrakcją wystawy była kolekcja 17 naturalnych rogów oraz jednego kryształowego, bogato zdobionych motywami myśliwskimi. Wykonane zostały w pracowni metaloplastyki Tadeusza Siemczonka. Przykładami kunsztu zegarmistrzowskiego były:
• zegar - Doxa z początków XX w. w oprawie z orła i w zdobieniach myśliwskich;
• zegar wiszący (kwadransowy) z kukułką pochodzący z pracowni ze Schwarzwaldu z początku XX w.

Osobną kolekcję stanowią zbiór medalierstwa łowieckiego (oznaki towarzystw łowieckich, oznaki i medale łowieckie, w tym sokolnicze), a także regionalne medale PZŁ.
Komisarzem wystawy był Krzysztof J. Szpetkowski.

 

PUCHALSKI NA WALIZKACH

Kolejną rocznicę urodzin Włodzimierza Puchalskiego (6 marca) uczciliśmy dwiema wystawami. Jak co roku w Dworze Czeczów w Krakowie odbyło się spotkanie przyjaciół "Włodka", połączone z wernisażem wystawy Ale najważniejsze są ptaki... (czynna od 10 marca do końca kwietnia). Z kolei w zamku królewskim przygotowana została wystawa poświęcona wyprawom fotografika na "bezkrwawe łowy", zatytułowana "Puchalski na walizkach".

WSZYSTKO COM ZDOBYŁ NA ŁOWACH - DZIADEK WŁADEK

Zakończyła się wielka jubileuszowa wystawa trofeów myśliwskich Władysława Kamusińskiego „Wszystko, com zdobył na łowach – Dziadek Władek”. Od grudnia do połowy kwietnia obejrzało ją ponad 2,5 tysiąca osób, z czego połowę stanowiły dzieci. Właśnie dla najmłodszych autor organizował specjalne spotkania, w trakcie których przedstawiał „Łowiecki elementarz”, ze swadą opowiadał o swoich wyprawach na niemal wszystkie kontynenty, fundował słodycze i ciepłe napoje. Wielu spotkaniom patronowały koła łowieckie z terenu Małopolski. Przyjeżdżające grupy miały również możliwość poznania historii i legend zamkowych, a także innych wystaw prezentowanych w Muzeum. Wystawa rozbudzała ciekawość i sprawiała ogromną radość wszystkim odwiedzającym zamek.
Dziękujemy Ci, Dziadku Władku!

 

OBSZARY MOJEJ TOŻSAMOŚCI – MALARSTWO KATARZYNY STRYSZOWSKIEJ

Autorka (rocznik 1983) jest absolwentką krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i kontynuuje naukę na studiach doktoranckich macierzystej uczelni .Jej obrazy, to wyraz obserwacji i przeżywania natury, także natury człowieka.  Stąd na wystawie zobaczymy zarówno portrety, jak i pejzaże w intensywnie nasyconej kolorystyce. Katarzyna Stryszowska ma na swym koncie udział w wielu wystawach. Jest laureatką Grand Prix 9. Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych, Pieńków 2010, Nagrody Publiczności w I Przeglądzie Młodej Sztuki „Świeża Krew”  we Wrocławiu (2011) oraz Wyróżnienia Rektora  ASP w konkursie „Miasto Kraków”  w 2007 r.

 

AFRYKA 1900. FOTOGRAFIE WŁODZIMIERZA VALA GIEŁGUDA

Wystawa prezentuje zdjęcia wykonane w Afryce przez Vala Giełguda w ostatniej dekadzie XIX wieku, przechowywane do tej pory przez rodzinę w pięknych secesyjnych albumach. Przedstawiają one tereny dawnej Rodezji, a obecnie Zambi i Zimbabwe. Wykonywane były w czasie wypraw wzdłuż rzeki Zambezi i na przyległych jej terenach. Obok poetyki życia kolonialnego i scen z safari zapisanych w kolorze sepii, na zdjęciach odnajdujemy również ślady walk i niepokojów, które przetaczały się przez te ziemie. Zdjęcia nigdzie dotąd niepublikowane, stanowią bezcenne polonicum powiązane z rodziną wielkiego aktora Johna Giełguda oraz Teodora Axentowicza.

 


WYSTAWY 2011

 

Z ALBUMU RODZINNEGO CZECZÓW, CHRZANOWSKICH, PUCHALSKICH

Wystawa, zorganizowana w Dworze Czeczów w Krakowie przypomina sylwetki trzech przyjaciół, których połączyły związki rodzinne oraz pasja fotografowania. To Tadeusz Chrzanowski, Janusz Czecz i Włodzimierz Puchalski.

 

MUZEUM FONOGRAFII

W Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa zlokalizowano muzeum, w którym prezentowane są urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku. Pierwszy fonograf, tubowe gramofony, radioodbiorniki, adaptery, magnetofony, telewizory i walkmany;  wszystko przedstawione w nowoczesnej aranżacji, na tle mieszkalnych wnętrz, charakterystycznych dla poszczególnych okresów, począwszy od salonu z przełomu XIX i XX wieku poprzez niemal wszystkie dekady wieku dwudziestego. W ostatniej sali, zapadając się w miękkich pufach można posłuchać muzyki wybranej z ponad dwóch tysięcy płyt winylowych.

 

ŁOWIECTWO W SZTUCE

Wystawa towarzysząca Kongresowi Kultury Łowieckiej prezentowała obrazy Juliana Fałata, Juliusza Kossaka, Józefa Chełmońskiego, grafiki Kazimierza Sichulskiego, fotografie Wojciecha Plewinskiego, wyroby rzemieślnicze, bibeloty, ozdoby i broń myśliwską.

 

WŁODZIMIERZ KORSAK . FILOZOFIA KULTURY ŁOWIECKIEJ

Wystawa przypomniała postać Włodzimierza Korsaka, wielkiego łowczego i pisarza, autora książek przyrodniczych i „Roku myśliwego” – pozycji do dziś uznawanej za podręcznik myślistwa, prekursora ochrony przyrody w Polsce.

 

SUKIENNICE 2. ZNANE I NIEZNANE

Po półtorarocznej przerwie „Sukiennice” powróciły do Niepołomic. W zupełnie nowej aranżacji i według nowego scenariusza, od 10 września w ośmiu zamkowych salach prezentowane są dzieła sztuki polskiej XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Niektóre z nich gościły już w zamkowej galerii, w latach 2007-2010, podczas pierwszej ekspozycji Sukiennice w Niepołomicach. Inne, a jest ich ponad 60, nie były dotychczas pokazywane publiczności. Teraz, po latach poddane pieczołowitym zabiegom konserwatorskim zaskakują swoją urodą. Wystawa zatytułowana Znane i nieznane pokazuje 132 obrazy, m .innymi Henryka Siemiradzkiego, Leona Wyczółkowskiego, Piotra Michałowskiego, Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego, Jana Stanisławskiego, Maurycego Gottlieba Stanisława Witkiewicza oraz 25 rzeźb, wśród nich  Niewolnik Piotra Wójtowicza, popiersia wielkich Polaków oraz cykl Tańce polskie Antoniego Kurzawy.

 

ŁOWIECKI ORNAMENT

Wystawa przedstawia wyroby rzemiosła artystycznego inspirowane tematyką łowiecką. Dziewiętnastowieczne elementy wyposażenia wnętrz i przedmioty codziennego użytku, wykonane ze szkła, drewna, metalu i porcelany są bogato zdobione ornamentyką roślinną i zwierzęcą, nawiązująca do scen polowań. Większość obiektów pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Ta wystawa pokazuje, że myśliwy to także wrażliwy na piękno nabywca i kolekcjoner dzieł sztuki.

 


WYSTAWY 2010

 

SUKIENNICE W NIEPOŁOMICACH - GALERIA ZAMKNIĘTA

Na czas remontu krakowskich Sukiennic Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie znalazła swoje miejsce w przestronnych salach Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Tu warunki pozwoliły na zeprezentowanie znacznie większej części kolekcji obrazów i rzeźb, dzięki czemu obraz sztuki polskiej od czasów Stanisława Augusta do około 1900 roku stał się pełniejszy - ukazany bowiem został w całym bogactwie charakteryzujących go zjawisk artystycznych. Nowa aranżacja oparła się na prezentacji chronologiczno-problemowej. Dzięki czemu udało się przejrzyście przedstawić zmieniające się tendencje stylistyczne, warunkowane cechami następujących po sobie wielkich prądów umysłowo-artystycznych: klasycyzmu, romantyzmu i realizmu. Rozmaite konwencje obrazowania (alegoryczną, symboliczną, realistyczną, naturalistyczną), różne rodzaje malarstwa (portret, pejzaż, sceny historyczne i rodzajowe) oraz nurty tematyczne – pozwalają prześledzić rozwój polskiego malarstwa i rzeźby. Historia od procesu usamodzielniania się rodzimej sztuki poprzez oddzielanie od twórczości cudzoziemców działających na dworze królewskim, poprzez tworzenie i rozrastanie się własnego środowiska artystycznego i wpływ różnych szkół i tendencji płynących z Zachodu Europy, aż po stopniowe kształtowanie się nurtu sztuki narodowej, który osiągnął pełnię wyrazu w malarstwie Jana Matejki. Na wystawie zaprezentowano niemal trzecią część kolekcji malarstwa 2. połowy XVIII i XIX wieku należącej do Muzeum Narodowego w Krakowie. Był to zbiór, którego przeważającą większość stanowiły dary przekazane Muzeum w latach 1879-1939. Wśród nich niezwykle cenne kolekcje dzieł poszczególnych artystów, np. Marcela Bacciarellego, Artura Grottgera, Piotra Michałowskiego czy Stanisława Chlebowskiego, a także zespoły obrazów ukazujących określony kierunek artystyczny, np. realizm, rodzący się impresjonizm czy symbolizm. Zbiór ten stanowią świadectwo ofiarności społeczeństwa, które w czasach zaborów porwane przykładem Henryka Siemiradzkiego, pospieszyło budować zbiory pierwszego na ziemiach polskich Muzeum Narodowego, by dać wyraz swego istnienia, świadectwo historycznej przeszłości narodu i niewygasłych aspiracji odzyskania państwowości. Idea wystawy narodziła się w związku z planowanym remontem Sukiennic oraz koniecznością przeniesienia około 1500 obrazów i 50 rzeźb do innej siedziby na okres trzech lat. Uznano, że Niepołomice są najbardziej godnym miejscem do prezentacji tak bogatego zbioru dzieł z kanonu polskiej sztuki. W kwietniu 2006 roku w sali Hołdu Pruskiego w Sukiennicach została podpisana umowa pomiędzy dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie, Zofią Gołubiew i burmistrzem Miasta i Gminy Niepołomice, Stanisławem Kracikiem, dotycząca przeniesienia muzealiów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Oddział Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach i ulokowania w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Tu bowiem zostały stworzone odpowiednie warunki do eksponowania i przechowywania zbiorów. Na potrzeby Galerii z funduszu Unii Europejskiej i budżetu miasta i gminy Niepołomice wyremontowano i zaaranżowano 17 sal ekspozycyjnych i pomieszczenia magazynowe, z wyposażeniem zapewniającym dziełom odpowiednie warunki klimatyczne oraz pełne bezpieczeństwo. Udostępniona powierzchnia pozwoliła Muzeum Niepołomickiemu na przejęcie i eksponowanie 450 obrazów i 50 rzeźb. Dla porównania w Sukiennicach eksponowano 250 obrazów, pozostałe przechowywano w magazynach. W Zamku Królewskim zaistniała możliwość prezentacji twórczości ważnych, a niesłusznie zapomnianych artystów, którzy współtworzyli atmosferę epoki. Jedynie kilka znanych dzieł „nie dojechało” do Niepołomic; Hołd Pruski Jana Matejki (Zamek Królewski na Wawelu), „Pochodnie Nerona” Henryka Siemiradzkiego (Muzeum Narodowe w Poznaniu), „Bitwa pod Racławicami” Jana Matejki (pracownia konserwatorska). Nawet na ogromnych rozmiarów „Czwórkę” Józefa Chełmońskiego znaleziono sposób. Została wyeksponowana w pozagaleryjnym pomieszczeniu, w Sali Akustycznej zamku, w specjalnie zaprojektowanej i zbudowanej gablocie, zapewniającej dziełu właściwy mikroklimat i wymagane warunki bezpieczeństwa. Kolekcja z Sukiennic opuściła swoją stałą siedzibę w centrum krakowskiego rynku po raz pierwszy od 1939 roku. Zakres obecnej przeprowadzki upoważnia do określenia jej mianem „Wielka”. Sam proces pakowania obrazów i rzeźb, tak, by nie ucierpiały podczas transportu, trwał dwa miesiące. Wykorzystano blisko 2 tony kartonu, niezliczone kilometry taśm, bel gąbki i flizeliny. Dzieła przewożono w specjalnie przystosowanych samochodach, w konwojach pod ochroną. Dla krakowskich i niepołomickich muzealników było to ogromnie odpowiedzialne i niecodzienne zadanie. Oprócz wielkiej wagi artystycznej i historycznej, niektóre z przenoszonych dzieł mają przecież niebagatelną fizyczną wagę i ogromne rozmiary. Tym samym przenosiny to także skomplikowane przedsięwzięcie o charakterze transportowo-budowlanym. Trzeba było zaangażować podnośniki, budować specjalne podjazdy, a do transportu najcięższych i największych rzeźb na pierwsze piętro zamku użyć dźwigu. Ekspozycja w Zamku Królewskim, choć zbudowana w oparciu o dotychczasowe zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie, nie przypomina tej znanej z Sukiennic. Inny układ sal, ich odmienna aranżacja, której autorem jest Ewa Morzyniec (Muzeum Narodowe w Krakowie), prawie dwukrotnie większa ilość obrazów i nowy scenariusz wystawy, który przygotowała Beata Studziżba-Kubalska (Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział w Sukiennicach) ukazuje malarstwo polskie XIX wieku w zupełnie nowej odsłonie.

 

KAZIMIERZ WIELKI. TRZECI POGRZEB KRÓLA

Wystawa opowiada o życiu i śmierci Kazimierza Wielkiego w 700-tną rocznicę urodzin króla

 


WYSTAWY 2009


MUZEUM ARMII KRAJOWEJ W ZAGÓRZU k. NIEPOŁOMIC

W okresie listopad 2009 – czerwiec 2011, podczas remontu stałej siedziby w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej prezentowało swoje zbiory w Zagórzu k. Niepołomic. Ekspozycja zaaranżowana w budynku szkoły podstawowej opowiadała historię polskiego państwa podziemnego i walki zbrojnej prowadzonej w okupowanej Polsce. Zgromadzone eksponaty przedstawiały wydarzenia z września 1939r., okupację zarówno niemiecką, jak i sowiecką oraz życie codzienne Polaków w warunkach zniewolenia. Osobnym tematem była prezentacja akcji „Burza”, ze szczególnym uwzględnieniem powstania warszawskiego. Całość zamykała wystawa ukazująca sowiecką okupację Polski oraz losy bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. Zwiedzający mogli poznać także wydarzenia wojenne, jakie rozegrały się na terenie gminy Niepołomice. Wystawę w Zgórzu odwiedzali zarówno kombatanci drugiej wojny światowej, jak i młodzież szkolna. W Zagórzu miały miejsce lekcje i warsztaty muzealne, patriotyczne uroczystości rocznicowe, a także gry terenowe. Obecnie Muzeum Armii Krajowej zaprasza do swojej wyremontowanej siedziby przy ul. Wita Stwosza w Krakowie.

 

ROK WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

W związku z przypadającymi w 2009 roku rocznicami związanymi z postacią Włodzimierza Puchalskiego: 6 marca – stulecie urodzin i 19 stycznia – 30 rocznica śmierci, Muzeum Niepołomickie – opiekun zbioru prac i pamiątek podarowanych przez żonę i córkę artysty, przygotowało ponad 30 wystaw, które były prezentowane w muzeach przyrodniczych i parkach narodowych, szkołach i instytutach naukowych w całej Polsce, a także na terenie stacji polarnych na obydwu biegunach.

 


WYSTAWY 2008

 

MYŚLIWSKIE WIOSNY

Fotografie Włodzimierza Puchalskiego, Wojciecha Plewińskiego, Wacława Nowaka, przypominające polowania z lat 60-tych  w rozlewiskach Biebrzy.

 

WIEK XX W FILMIE I FONOGRAFII

Wystawa urządzeń do zapisu i odtwarzania dźwięku w ujęciu historycznym.

 

NIEPOŁOMICKIE POCIĄGI PANCERNE

Plenerowa wystawa w Parku Miejskim w Niepołomicach, w której na 21 wielkoformatowych planszach przedstawiono historię pociągów pancernych i 2 Dywizjonu stacjonującego w Niepołomicach. Plansze zawierały teksty, rysunki i fotografie archiwalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum czynne od wtorku do niedzieli 10:00-17:00

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.