Obraz malarski

POKAZ KSIĘGI THEATRUM PICTORIUM

do 21 listopada 2021

 

Kolekcja arcyksięcia Leopolda Wilhelma Habsburga ( 1614-1662 )

Arcyksiążę Leopold Wilhelm Habsburg w 1647 roku został mianowany przez króla Filipa IV gubernatorem Niderlandów Południowych, które wówczas należały do Habsburgów hiszpańskich. Arcyksiążę spędził w tym kraju 10 lat i oprócz poruczonych mu obowiązków, zajął się kolekcjonowaniem obrazów. Zgromadził 1300 dzieł wielkich europejskich malarzy. W kolekcji arcyksięcia znalazło się 617 obrazów włoskich z czego 417 zakupy poczynione podczas wojny domowej od angielskich rojalistów lorda Hamiltona i księcia Buckingham. Reszta kolekcji to dzieła malarzy flamandzkich, zarówno współczesnych jak dawnych, a także obrazy artystów niemieckich. Opiekę nad kolekcją księcia sprawował kurator, malarz antwerpski David Teniers młodszy. W maju 1656 roku arcyksiążę opuścił Brukselę zabierając ze sobą swoją kolekcję do Austrii, gdzie pozostawała w całości do około 1772 roku. W 1776 roku obrazy zawieszono w galerii w Górnym Belwederze. Obrazy z kolekcji arcyksięcia Leopolda Wilhelma stanowią trzon zbiorów malarstwa w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu.

 

Kariera Davida Teniersa młodszego ( 1610-1690 )

David Teniers młodszy - malarz antwerpski, uczeń swego ojca Davida Teniersa starszego. W 1637 roku poślubił Annę Brueghel, córkę malarza Jana, współpracownika Rubensa. W 1647 mianowany został kuratorem kolekcji arcyksięcia Leopolda Wilhelma, a w 1651 roku jego malarzem nadwornym. Wówczas wraz z rodziną przeniósł się do Brukseli. Teniers malował sceny rodzajowe, pejzaże, martwe natury, a także gabinety sztuki. Wykonał kilkanaście widoków książęcej galerii. Do dziś zachowało się ich 10. W przeciwieństwie do artystów antwerpskich przedstawiających najczęściej wyimaginowane „pokoje sztuki” Teniers odtwarza konkretną galerię, galerię Leopolda Wilhelma wypełnioną obrazami z kolekcji księcia. Na wszystkich widoczny jest sam arcyksiążę, w wysokim kapeluszu na głowie, pokazujący grupie gości swoje skarby. Na jednym z widoków galerii (obecnie w Perworth House) obok księcia stoi biskup Gandawy Anthonius Triest, który był protektorem Teniersa i zapewne przedstawił go księciu. W 1663 roku Teniers założył Akademię Sztuk Pięknych w Antwerpii. Pod koniec życia otrzymał również tytuł szlachecki. Jednak jego najbardziej znanym osiągnięciem życiowym jest drukowany katalog kolekcji arcyksięcia „Theatrum Pictorium”.

 

Theatrum pictorium 1660

Nie wiemy kto był pomysłodawcą i inicjatorem tego dzieła, arcyksiążę czy malarz, ale wiemy, że niewątpliwie całą pracę związaną z tym przedsięwzięciem wykonał Teniers. To on, również po opuszczeniu przez arcyksięcia Niderlandów, doprowadził dzieło do końca i sfinansował jego druk. Artysta przystąpił do pracy nad tym katalogiem około 1655 roku. Było to jedno z najwybitniejszych przedsięwzięć artystycznych podjętych w 17- wiecznej Europie. Teniers zatrudnił 14 grafików, którzy wykonali 243 ryciny według namalowanych przez niego niewielkich olejnych kopii obrazów (23 x 17 cm) z książęcej kolekcji. Przy tak dużej liczbie wykonawców poziom artystyczny reprodukcji jest zróżnicowany. Każdej ilustracji towarzyszył podpis podający autora i wymiary oryginału. W ten sposób powstał pierwszy w historii ilustrowany katalog zabytków. Katalog zawiera reprodukcje obrazów włoskich ułożone według szkół. Szczególnie liczne są tutaj dzieła artystów ze szkoły weneckiej XVI wieku m. in. Tycjana, Veronesa, Giorgiona. Księga została opublikowana w kilku językach; łacińskim, francuskim, holenderskim, hiszpańskim. Po pierwszym brukselskim wydaniu z 1660 roku nastąpiły kolejne.Teniers zadedykował swoje dzieło arcyksięciu, a na frontispisie umieścił jego wizerunek jako wodza i patrona sztuki. Tytuł dzieła jest bardzo długi dlatego powszechnie stosuje się jego skróconą formę „Theatrum Pictorium”. Na ostatniej rycinie odnajdujemy portret artysty. Książka ta przyczyniła się do rozsławienia zbiorów arcyksięcia. Przegląd obrazów w katalogu rozpoczyna „Święta Małgorzata” Rafaela, wówczas najwyżej cenione dzieło w kolekcji. Obecnie wiemy, że obraz wykonany został w pracowni Rafaela.

 

Kopie Davida Teniersa mł

Największą ilość szkiców, czy jak je nazwano pastiszy Teniersa, 120 sztuk, odnotowano po raz ostatni w 1886 roku na aukcji kolekcji Marlborough. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko 54 kopie rozproszone po różnych muzeach.

 

 

 

 

 

 


14 LISTOPADA - DZIEŃ OTWARTYCH MUZEÓW KRAKOWSKICH

 

 

 


KULTURA W CZASACH IZOLACJI - ŻYWE OBRAZY

 

 

Wystawa czynna od 15.09 do 6.10.2021

 


RANKING NAJCIEKAWSZE MUZEA W POLSCE - MAŁOPOLSKA

 

Ta strona została uwzględniona w rankinguNajciekawsze Muzea w Polsce - Małopolska” przez wydawnictwo edukacyjne Twinkl Polska.

 


WYSTAWA FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ

 

 „Chcieliśmy na tej wystawie uchylić przed widzem odrobinę tego świata, z którym my obcujemy dość często. Świata kolorowych, żywych stworzeń budzących zdziwienie, uśmiech, a czasem wielką sympatię. Świata bogatego w dźwięki, głosy i zachowania czasem i nam bardzo podobne. Świata zadziwiających krajobrazów, które napawają optymizmem” – deklarują autorzy zdjęć skupieni w Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Wystawa została zorganizowana jako wprowadzenie do projektu „Włodzimierz Puchalski na maxa. Digitalizacja i udostępnianie negatywów o tematyce przyrodniczej”, realizowanego przez Muzeum Niepołomickie, a dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura cyfrowa.

Związek Polskich Fotografów Przyrody - Okręg Krakowski jest partnerem muzeum w tym projekcie.

Wystawa czynna od 22 lipca do 31 sierpnia 2021 r.

 

 

MYŚLIWSKA SZTUKA UŻYTKOWA

do października 2021

Muzeum czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00 - 17:00

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.