NMCIL

 

Wystawa stała przedstawia historię Niepołomic i Niepołomiczan od pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej do wybuchu II Wojny Światowej. Na bazie oryginalnych pocztówek, lokalnych kronik, fotografii zachowanych w rodzinnych albumach oraz dokumentów archiwalnych podejmuje próbę ukazania procesu powstawania organizmu miejskiego i kształtowania się samorządności.  

Ekspozycja oparta w znacznej mierze o wielkoformatowe fotografie wprowadza w klimat przełomu XVIII i XIX oraz początku XX wieku, a w multimediach odnaleźć można pogłębione informacje i bogaty materiał archiwalny.

 

Spot promujący wystawę

 


 

WAŻNE POSTACIE

 

 

W 2004 roku na prośbę rodziny generała, urna z jego prochami została sprowadzona do Polski gdzie została złożona na warszawskich Powązkach. W czasie swojej służby Walerian Czuma został odznaczony wieloma orderami i odznaczeniami m.in. : Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Orderem Polonia Restituta kl. IV.

 

 

Grupa Inicjatywna druhów: Mieczysław Habas, Kazimierz Gałat, Stanisław Kasina, Stanisław Trzos zakładają na terenie Niepołomic I Drużynę Męską ZHP im. Zawiszy Czarnego. Od września 1937 do pracy w Szkole Powszechnej Męskiej skierowany został Józef Zaraska, założyciel drużyny harcerskiej i zuchowej w tej szkole. Drużyna harcerska liczyła 48 druhów klasy V-VIII. Do gromady zuchowej należało 43 uczniów kl. I-IV.

 

Ustawa Rady Gminy z 13 września 1890 powołała organizację Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. Rada Gminy uchwaliła „regulamin ogniowy”, który w protokole z posiedzenia Rady opisano: ”by każdy do pożaru przybył z własnym naczyniem”, na cel ten przekazano kwotę 100złr. Pierwszym prezesem utworzonego Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej został ks. Antoni Wróbel. Szopa „na rekwizyty ogniowe” została przeniesiona na teren wydzierżawiony od Skarbu Państwa, w linii od Zamku w kierunku dzisiejszej ul. Zamkowej i została przejęta przez Towarzystwo Ogniowe. Następnie wzniesiono nowy budynek tuż obok nowo wybudowanego Ratusza z roku 1903. Remiza obok Ratusza służyła niepołomickim strażakom do gromadzenia i zabezpieczenia sprzętu gaśniczego aż do 1926 roku. Dla poprawy warunków i właściwego zabezpieczenia sprzętu gmina wydzierżawiła jedno z pomieszczeń w „Starej Karczmie” (będącej dawną ułańską stajnią) budynku w użytkowaniu wojska. Był to budynek (dziś  przy Placu Zwycięstwa ) w miejscu drogi łączącej Rynek z rondem przed Ratuszem. Na początku lat 30-stych XX w. budynek „Starej Karczmy” przejęła gmina i po remoncie dwa pomieszczenia przeznaczyła dla Straży Pożarnej.

 

 


 

WAŻNE MIEJSCA

 


Fabryka zapewniała nie tylko stabilne źródło dochodu, ale wielu pracowników uchroniła przed powołaniem do służby wojskowej w wojskach zaborców w czasie I wojny światowej.

 

W lipcu 1904r. pięć razy zapalił się las od iskier z przejeżdżających pomiędzy Bochnią a Krakowem lokomotyw. 20 lipca pożar lasu w rejonie Gawłówka objął około 200 morgów, a straty oszacowano na 40 tys. koron. Dymy z pożaru lasu widziane były z wieży Kościoła Mariackiego. W akcji gaszenia pożaru brało udział około 1200 ludzi, głównie wojska z Bochni i Niepołomic. Na rok 1936 szacuje się założenie Ośrodka Hodowli Żubrów. Hodowlę rozpoczęto od pary żubrów pochodzącej z hamburskiego zoo.

 

Austriacy wybudowali w Niepołomicach przed rozpoczęciem I Wojny Światowej nowe koszary, na które składało się kilka budynków ułożonych w formę czworoboku. Znajdowały się na tak zwanej „cierpisówce” (dzisiejsze osiedle CK Galicja przy ulicy Grunwaldzkiej), która w istocie była własnością naczelnika Władysława Wimmera. Udostępnienie gruntu przez Władysława Wimmera na budowę odbyło się z zastrzeżeniem przeznaczenia na cele militarne.

 

Uczniów oceniano za obyczajność, pilność , postęp ogólny, porządek zewnętrzny a także postęp w nauce: religii, czytaniu, pisaniu,  języka polskiego,  języka niemieckiego, rachunków w połączeniu z nauką o formach geometrycznych, o  wiadomościach z dziejów, przyrody, rysunków, śpiewu, robót ręcznych, gimnastyce. Rok szkolny 1901/1902 był ostatnim rokiem istnienia 4 klasowej Szkoły Ludowej o charakterze koedukacyjnym.

 

 


 

 

facebook_page_plugin
dane
MUZEUM OTWARTE OD WTORKU DO NIEDZIELI 10:00 - 17:00