Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DZ. U. z 2021, poz. 1641)

Muzeum Niepołomickie (MN) określa warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w sposób następujący:

 1. materiały tekstowe wytworzone w MN w celach promocyjnych – udostępnia się bez ograniczeń i nieodpłatnie
 2. treści dotyczące obiektów i zbiorów będących własnością instytucji lub osób zewnętrznych, w szczególności reprodukcje cyfrowe, fotografie obiektów – udostępnia się wyłącznie za zgodą właściciela
 3. treści związane z twórczością Włodzimierza Puchalskiego wykorzystywane w celach niekomercyjnych o charakterze naukowym, badawczym, edukacyjnym – udostępnia się nieodpłatnie, na wniosek złożony wg wzoru w ustawie, z ograniczeniami związanymi z bezpieczeństwem obiektów będących przedmiotem wniosku
 4. treści związane z twórczością Włodzimierza Puchalskiego wykorzystywane w celach komercyjnych:
  • tzw. wglądówki – udostępnia się nieodpłatnie
  • pozostałe treści, m. innymi kopie cyfrowe,  fotografie obiektów do publikacji - odpłatnie, zgodnie z załączonym cennikiem, po uprzednim wyrażeniu zgody przez spadkobiercę praw majątkowych, Annę Puchalską
 5. treści związane z ekspozycją stałą „Niepołomice. Miasto, czas i ludzie” : bez względu na cel ponownego wykorzystania – wyłącznie po wyrażeniu zgody przez właściciela obiektu źródłowego (np. fotografii lub pocztówki)

 

W Muzeum Niepołomickim obowiązują następujące stawki opłat za udostępnianie informacji:

  • W celu publikowania przez wydawnictwa komercyjne

 

Jednorazowa publikacja fotografii w wydawnictwie periodycznym

Nakład/egzemplarze

Cena za 1 opublikowaną fotografię

do 5000

15 zł

powyżej 5000

20 zł

powyżej 10 000

25 zł

powyżej 20 000

60 zł

powyżej 50 000

100 zł

powyżej 100 000

150 zł

 

Jednorazowa publikacja fotografii w wydawnictwie nieperiodycznym

Nakład/egzemplarze

Cena za 1 opublikowaną fotografię

do 500

 10 zł

powyżej 500

 25 zł

powyżej 1000

 50 zł

powyżej  10 000

100 zł

Powyżej 100 000

200 zł

 

  • Inne wykorzystanie fotografii, jednorazowo
Jednorazowa publikacja fotografii w innych celach

Wykorzystanie

Cena za 1 opublikowaną fotografię

Publikacja  zdjęcia w internecie

  10 zł

Okładka wydawnictwa

300 zł

Publikacja w reklamie

500 zł

Publikacja wystawiennicza-komercyjna, multimedialna

  50 zł

Publikacja uniemożliwiająca podanie źródła fotografii

300 zł

Muzeum Niepołomickie czynne od wtorku do niedzieli 10:00-18:00

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.